Hướng dẫn truy cập các khóa học trên NDTBL

Hiện tại NDTBL đang cung cấp hai khóa học:

  1. Khóa học lập trình Scratch
  2. Khóa học làm Blog với WordPress

Sau khi các bạn mua khóa học bạn sẽ được cấp tài khoản để đăng nhập vào website NDTBL. Đồng thời bạn cũng cần có 1 tài khoản gmail thì mới có thể xem được video hướng dẫn.

Video hướng dẫn học trên NDTBL